top of page

Implantat
Tannbehandling

Et implantat er en liten skrue i titan som opereres inn i kjevebenet der det mangler en tann. I løpet av noen uker tilheler kjevebenet rundt implantatet, slik at implantatet kan fungere som feste for en tannerstatning, f.eks. en krone. Moderne implantatbehandling er sikker og trygg behandling med svært god holdbarhet og prognose.

Implantat behandling kjøita tannklinikk
Implantatbehandling kjøita tannklinikk

Nøye planlegging

Implantatbehandling er en prosess som krever grundige forundersøkelser og nøye planlegging. Behandlingen strekker seg som regel over flere uker og krever vanligvis fire tannlegebesøk. Implantatbehandling består av to deler, en kirurgisk del og en protetisk del.

Titamimplantat

Den kirurgiske delen innebærer at titanimplantatet opereres inn i kjevebenet. Etter at skruen er operert på plass, tar det 2-3 måneder innen skruen har grodd ordentlig fast i kjevebenet slik at den kan belastes. 

Titanimplantat kjøitatannklinikk
Protetisk behandling kjøita tannklinikk

Den protetiske behandlingen

Den protetiske behandlingen innebærer fremstilling av tannen eller tennene som skal festes til implantatet eller implantatene

Behandlingen består av avtrykkstagning og registreringer for å bestemme form, farge og utstrekning av den nye tannen eller broa

Priser

Operasjon av visdomstann

3500 / 4000 kr

Kirurgisk innsetting av implantat / fixture

13 000 kr

Rotspissamputasjon / apicektomi ved retrograd fylling

5500 kr

Biopsi

2500 kr

Benoppbygging i forbindelse med implantatarbeid

3500 kr

bottom of page